Kungliga rustningar ställs ut i Paris

Kungliga rustningar ställs ut i Paris Hämtad ur Nyhetsfronten — 15 februari 2011 1:53 | Inga kommentarer Livrustkammaren lånar ut föremål till Musée de...

15 februari 2011

Kungliga rustningar ställs ut i Paris

Hämtad ur Nyhetsfronten — 15 februari 2011 1:53 | Inga kommentarer

 

Livrustkammaren lånar ut föremål till Musée de l’Armées utställning om paradrustningar som burits av Europas kungligheter.

Bild: Musée de l'Armées.

Den 16 mars slår Musée de l’Armées i Paris upp portarna för en utställning om kungliga paradrustningar från 1500-talets Europa. Under the Aegis of Mars: Armoury of the Princes of Europe fokuserar speciellt på rustningarnas symboler och koder, Fontainebleauskolans inflytande på tillverkning och utsmyckning av rustningar under 1500-talet, samt det dåtida samarbetet mellan hantverkare, konstnärer och köpmän.

Rustningarna och föremålen har lånats ut till Musée de l’Armées av Europas främsta vapen- och rustningssamlingar, däribland Livrustkammaren och Skoklosters slott. Du kan bland annat se Erik XIV:s praktrustning för häst och riddare, som inte lämnat det militärhistoriska museet i Dresden sedan andra världskriget.

Utställningen Under the Aegis of Mars: Armoury of the Princes of Europe visas på Musée de l’Armées i Paris 16 mars – 26 juni 2011.

 
 
 

Kanske är du intresserad av...

Läs också