Fyndet av vraket efter regalskeppet Mars 2011 anses vara ett av vår tids största marinarkeologiska fynd. Under lördagen invigdes en permanent utställning om skeppet på Västerviks museum.

Mars Makalös – Det marina 1500-talet innehåller förutom bärgade föremål som bronskanoner och skeppstimmer en unik fotomosaik sammanfogad av över 600 stillbilder och en nyproducerad utställningsfilm.

Mars, också kallad Makalös eller ”Jutehataren” (danskhataren), var ett av sin tids största skepp med 107 kanoner och en besättning på 800 man. Hon sjönk under första slaget vid Ölands norra udde 1564.

Hämtad ur Nyhetsfronten