Utställning om regalskeppet Mars invigd

För två år sedan hittades vraket efter den svenska krigsflottans flaggskepp *Mars* strax norr om Öland. Nu har en ny permanent utställning om 1500-talsskeppet öppnats på Västerviks museum.

Fyndet av vraket efter regalskeppet Mars 2011 anses vara ett av vår tids största marinarkeologiska fynd. Under lördagen invigdes en permanent utställning om skeppet på Västerviks museum.

Mars Makalös – Det marina 1500-talet innehåller förutom bärgade föremål som bronskanoner och skeppstimmer en unik fotomosaik sammanfogad av över 600 stillbilder och en nyproducerad utställningsfilm.

Mars, också kallad Makalös eller ”Jutehataren” (danskhataren), var ett av sin tids största skepp med 107 kanoner och en besättning på 800 man. Hon sjönk under första slaget vid Ölands norra udde 1564.

Hämtad ur Nyhetsfronten

Läs också:
1600-tal

Ännu ett sensationellt vrakfynd har gjorts i Östersjön. Regalskeppet *Svärdet* har hittats utanför Öland.

1500-tal

Livrustkammaren lånar ut föremål till Musée de l’Armées utställning om paradrustningar som burits av Europas kungligheter.

1500-tal

År 1522 stred Johanniterorden mot osmanska riket. Riddarna på den grekiska ön Rhodos var bara 7 500 försvarare mot belägringsarméns 100 000 man.