Den engelske puritanen Nehemiah Wallington (1598 – 1658) var en flitig dagbokskrivare. Vid sin död efterlämnade han 50 dagböcker med anteckningar om religion, politik, avrättningar och vardagsliv under engelska inbördeskriget (1642-1651). Så vitt känt finns endast en av dessa handskrivna dagböcker kvar.

Den finns nu tillgänglig online, tack vare digitaliseringsarbete som utförts av The University of Manchesters John Rylands Library.

Hämtad ur Nyhetsfronten