Internetsajt ska sätta svensk militärhistoria på kartan

14 december lanseras sajten Fort Sweden som ska främja intresset för svensk militärhistoria i allmänhet och världsarvsstaden Karlskronas militära historia.

Staden Karlskrona grundades 1679 som ett led i Karl XI:s omorganisation av den svenska krigsmakten. Hit förlades landets örlogsflotta. Pehr Hillerströms målning visar när Karl XI pekar ut platsen för "Carls-Croona".

14 december lanseras sajten Fort Sweden som ska främja intresset för svensk militärhistoria i allmänhet och världsarvsstaden Karlskronas militära historia i synnerhet.

Sajten kommer, förutom historiska fakta och ett stort bildmaterial, att innehålla information om guidade turer genom Karlskronas militära historia samt visa hur man på egen hand kan ta sig runt till en rad militära anläggningar i resten av landet.

Parallellt med sajten Fort Sweden har man bildat en ekonomisk förening med samma namn vars syfte är att bevara, tillgängliggöra och paketera det militärhistoriska arvet.

Hämtad ur Nyhetsfronten