Myntskatter funna vid Helsingborg

I samband med arkeologiska undersökningar inom ett utbyggnadsområde utanför Helsingborg har arkeologer från Riksantikvarieämbetet hittat drygt 1000 silvermynt från 1600-talet.

Mynt från en av skatterna som hittades vid Helsingborg. Bild: Staffan Hyll/Riksantikvarieämbetet.

Drygt 1000 silvermynt har grävts ner som två olika skatter på en gård i en by i nordvästra Skåne som inte längre finns. Allt tyder på att de grävdes ner mitt under det våldsamma skånska kriget (1675–79), då både danska och svenska styrkor drog fram över Skåne och plundrade och förstörde. Mynten är huvudsakligen svenska och danska och präglade över en period på 75 år, de senaste under 1670-talet.

– Den ena skatten består av ca 300 mynt och uppvisar ett blandat innehåll, med huvudsakligen danska mynt i större valörer, men även en del svenska och holländska mynt, berättar Bo Friman, projektledare från Riksantikvarieämbetet. Den andra skatten har en mer homogen sammansättning med ca 700 mynt av lägre valörer, där svenska mynt från Karl XI:s tid dominerar.

I samband med den arkeologiska undersökningen påträffades förutom silvermynt två mindre deponier av kopparmynt från samma tid, samt ett 30-tal avfyrade pistol- och muskötkulor, vilket tyder på att byn varit utsatt för stridigheter.

Hämtad ur Nyhetsfronten