Skokloster firar jubileum med fältmarskalk Wrangel

2011 firar Skokloster Gods 400 år och detta uppmärksammas med en liten utställningen om Herman Wrangel.

Herman Wrangel föddes i Livland, som då tillhörde Polen, och följde med den polska armén mot Sverige under kriget mellan hertig Karl (sedermera Karl IX) och Sigismund, dåvarande kung av Sverige och Polen.

1608 ingick Herman Wrangel i svensk tjänst som ryttmästare vid Östgöta ryttare. Han var en färgstark, duglig och mycket framgångsrik krigare som snabbt klättrade upp på samhällsstegen, och som också gifte in sig i en av Sveriges finaste och äldsta medeltida ätter. Under Gustav II Adolfs polska krig utmärkte Herman Wrangel sig så, att han inom kort tid befordrades till generallöjtnant och sedan, år 1621, till fältmarskalk. Han vann slaget vid Gurzno 1629 och deltog även i de preussiska fälttågen 1626-29.

År 1630 förlänade Gustav II Adolf honom bland annat med Skokloster Gods.

Skokloster Gods, som i år firar 400 år, öppnar med anledning av jubileet en utställning om Herman Wrangel i Baronens garderob.

Utställningen Herman Wrangel – godsgrundare och ättebildare kan ses 1 maj – 30 september 2011.

Hämtad ur Nyhetsfronten