Svärdets upptäckare anmäls för fornminnesbrott

Riksantikvarieämbetet har anmält vrakletarföretaget Deep Sea Productions för misstanke om fornminnesbrott.

Regalskeppet Svärdet brinner och sjunker i slaget vid Öland 1 juni 1676. Oljemålning av Christian Mølsted (1862-1930).

En tvist mellan Riksantikvarieämbetet och vrakletarföretaget Deep Sea Productions har uppstått i samband med fyndet av regalskeppet Svärdet.

Riksantikvarieämbetet har anmält Deep Sea Productions för misstanke om fornminnesbrott, då vrakletarföretaget har bärgat trä från vraket för att fastställa ålder och därmed Svärdets identitet. Enligt svensk lag är vrak som är mer än 100 år gamla fasta fornminnen och det är förbjudet att utan tillstånd rubba ett fast fornminne. Om fornminnet befinner sig inom svenskt tillfaller det svenska staten. Även fynd som bärgas från ett fornminne utanför svenskt territorium och förs till Sverige tillfaller staten.

Riksantikvarieämbetet hävdar också att vrakets upptäckare, Carl Douglas, har hemlighållit vrakfyndet, trots skyldighet att anmäla både fynd och position till berörda myndigheter. Malcolm Dixelius på Deep Sea Productions avvisar att de hemlighållit fyndet, men erkänner att Carl Douglas inte vill avslöja Svärdets exakta position innan man kan fastslå om vraket ligger på svenskt territorium och därmed kan skyddas.

Hämtad ur Nyhetsfronten