Monument över karolinernas dödsmarsch, beläget utanför Duved.

Monumentet över karolinernas dödsmarsch restes 1892 utanför Duved.

1 januari: Dödsmarschen över fjällen

Den 1 januari 1719 påbörjar Armfeldt återtåget över bergen mellan Sverige och Norge. När det milda vädret byts mot storm och kyla blir marschen en kamp på liv och död.

1 januari 2017

Det är kallt men i övrigt fint väder när generallöjtnant Carl Gustaf Armfeldt beordrar uppbrott på nyårsdagens morgon. Framför den svenska armén ligger 55 kilometer – två dagsmarscher – innan man når Handöl på den svenska sidan.

Armfeldts armé hade gett sig av från Duved i augusti 1718 för att inta Trondheim och dela Norge på mitten. 

När Armfeldt den 27 december nås av beskedet om Karl XII:s död avbryts genast fälttåget och armén vänder mot svenska gränsen. 

Under hela fälttåget har försörjningen i de karga norska bygderna varit svår och det är 5 800 medtagna män som påbörjar reträtten över fjällen den 1 januari 1719.

Redan samma eftermiddag bryter ovädret ut. Den uttröttade och dåligt rustade armén blir ett lätt offer för kylan och vindarna. 

Allt brännbart – som slädar och gevärskolvar – blir ved, men under de tre dagar stormen pågår dör hälften av männen på fjället. Utrustningen dumpas, bara det som behövs för att överleva släpar man vidare på.

Med Armfeldt i spetsen når de första trupperna Handöl i Jämtland den 3 januari. Under de följande dagarna passerar 3 000 man de tre gårdar som utgör byn. 

Till Duved, där den slutliga räddningen finns, når bara 2 100 man, en tredjedel av dem blir invalidiserade för livet av köldskadorna från »Karolinernas dödsmarsch».

Kanske är du intresserad av...

Läs också