Gåtfullt 1700-talsvrak hittat i Finska Viken

Finska Museiverket efterlyser hjälp att identifiera vraket av ett krigsfartyg från 1700-talet.

Vraket hittades under en rutinmässig bottenundersökning 2003. Först trodde man att det var ett obetydlig handelsfartyg, men dykargruppen Badewanne, som dokumenterat vrak i Finska viken i över femton år, undersökte vraket mer noggrant och fastslog att det rörde sig om rester av ett krigsskepp från 1700-talet.

Vraket är förvånansvärt välbevarat, men trots ihärdiga försök har man ännu inte lyckats identifiera det. Finska Museiverket och Badewanne-gruppen har därför valt att offentliggöra detaljrika beskrivningar av vraket i hopp om att det väcker intresse bland sjöhistorieforskare i Sverige, Ryssland, England och andra länder som hade flottor på 1700-talet.

Hämtad ur Nyhetsfronten