Resa i Stenbocks spår

För 300 år sedan utkämpades slaget vid Gadebusch mellan Sverige och Danmark/Sachsen. Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening uppmärksammar 300-årsminnet av slaget med en resa till slagfältet.

Karta över slaget vid Gadebusch 9 December 1712.

Kunglig Älvsborgs Regemente utmärkte sig vid slaget vid Gadebusch 1712, då svenska styrkor under ledning av Magnus Stenbock segrade över en kombinerad dansk-sachsisk armé. Med anledning av 300-årsminnet av slaget arrangerar Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening en historisk sommarresa i Magnus Stenbocks spår. Resan inkluderar besök på udden Arkona, där Stenbocks armé landsteg 14 september 1712, och staden Wismar där svenska armén slog läger.
Resans höjdpunkt blir ett besök på slagfältet Wakenstedt vid Gadebusch, där uppvisningar och historiska spel utlovas.

Kontakta Kunglig Älvsborgs Regementes Kamratförening för ytterligare information.

Hämtad ur Nyhetsfronten