Slagfältsmuseum med fokus på rysshärjningar

Hämtad ur Nyhetsfronten — 16 maj 2014 2:32 | Inga kommentarer

Bild från slagfältsmuseet Hamn i Fisksätra.

I sommar öppnar Nackas nya museum Hamn i Fisksätra.

Museet Hamn, som av museichef L G Nilsson beskrivs som Sveriges första slagfältsmuseum, slår upp portarna den 1 juni. Museet ligger intill sundet Baggenstäket och skildrar med hjälp av interaktiva och upplevelsebaserade utställningar farledens långa och ofta krigiska historia – från sent 300-tal till nutid. Fokus ligger på slaget vid Stäket 1719 och rysshärjningarna längs svenska östersjökusten.

Läs mer på hamnmuseum.se