Svenskt krigsfartyg återfunnet utanför Karlskrona

Linjeskeppet Dygden exploderade och sjönk utanför Karlskrona 1793. I över 200 år låg hon bortglömd på havets botten. Nu har vraket återfunnits. Dygde

15 april 2010

Svenskt krigsfartyg återfunnet utanför Karlskrona

Hämtad ur Nyhetsfronten — 15 april 2010 2:27 | Inga kommentarer

 

Linjeskeppet Dygden exploderade och sjönk utanför Karlskrona 1793. I över 200 år låg hon bortglömd på havets botten. Nu har vraket återfunnits.

Dygden, som konstruerades av den kända skeppsbyggmästaren Fredrik Henrik af Chapman, byggdes på Örlogsvarvet i Karlskrona tillsammans med nio andra systerfartyg. Hon sjösattes 1784 och deltog bland annat i sjökriget mot Ryssland 1788-1790.
Av okända anledningar utbröt eldsvåda ombord på Dygden den 29 juni 1793. När elden nådde krutdurken exploderade det svenska linjeskeppet, fullt rustat och vid ankar strax utanför Karlskrona, och sjönk till botten.
Nu är Dygden återigen lokaliserad tack vare Marinmuseums intendent Hans Lineskär. Enligt museiintendenten är Dygden ovanlig, hon är det enda av skeppskonstruktören Fredrik Henrik af Chapmans linjeskepp som finns kvar i svenska vatten. Omständigheterna som fick henne att förlisa är också viktiga i sammanhanget – eftersom Dygden var fullt rustad när hon sjönk bör det finnas en hel del föremål och även kvarlevor efter omkomna besättningsmän i vraket.

Här kan du se de första bilderna på Dygdens vrak!

 
 
 

Kanske är du intresserad av...

Läs också