I september 1810 hade missnöjet med det franskockuperade Spaniens styre av Nueva Espania – Nya Spanien – övergått i en väpnad konflikt.

De två upprorsledarna, prästen Miguel Hidalgo och den avhoppade armékaptenen Ignacio Allende, rönte inledningsvis stora framgångar och i oktober var Mexico City inom räckhåll.

Men rebellerna drog sig av omdiskuterade skäl norrut och avgörandet kom att stå vid floden Calderón.

Den 17 januari 1811 står nära 100 .000 upprorsmän mot 6 .000 soldater. När regeringsartilleriet får in en träff på en ammunitionsvagn är segern i praktiken klar. Rebellerna flyr, upprorsledarna fångas in och både Hidalgo och Allende avrättas.

Därmed slutar den första delen av frihetskriget med en förödande förlust för rebellerna. Men nya ledare tar över och tio år senare är det genom en förhandlingslösning som det självständiga kejsardömet Mexiko kan utropas.