Blogg ska utbilda om inbördeskrig

Hämtad ur Nyhetsfronten — 5 april 2011 9:22 | Inga kommentarer

Anställda vid Gettysburg National Military Park hoppas på att sociala medier ska öka amerikanernas kunskaper om det amerikanska inbördeskriget.

I vår är det bloggpremiär för Gettysburg National Military Park. Varje vecka kommer historiker och anställda vid minnesparken blogga om det amerikanska inbördeskriget och om aktiviteter och händelser i parken.

Tanken är att bloggen ska kunna nå en bred målgrupp och förmedla kunskaper om inbördeskriget till folk i alla åldrar.

Från och med den 12 april kan du följa bloggen på www.nps.gov/gett