Arbetet med att identifiera de två besättningsmännen pågår fortfarande. Här syns en rekonstruktion av deras ansikten. Bild: Navy Office of Information (CHINFO).

Under en expedition till vraket av USS Monitor 2002 hittade den amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kvarlevorna av två besättningsmän i fartygets kanontorn. De två ännu oidentifierade sjömännen ska nu begravas under militära hedersbetygelser. Ceremonin kommer att äga rum på Arlingtonkyrkogården den 8 mars, på dagen 151 år sedan slaget vid Hampton Roads inleddes.

USS Monitor, som var ett av de första pansarfartygen, konstruerades för nordstaternas flotta av svenskättlingen John Ericsson. Hon sjösattes i januari 1862, mitt under brinnande inbördeskrig, och sänkte sydstaternas flaggskepp Virginia i historiens första sjöstrid mellan två bepansrade fartyg – slaget vid Hampton Roads i mars 1862. USS Monitors framgångar blev dock kortlivade. Fartyget sjönk under en storm i december 1862. 16 besättningsmän drunknade.

Hämtad ur Nyhetsfronten