Militärbegravning för Monitors besättningsmän

Under en expedition till vraket av USS Monitor 2002 hittade den amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kvarlevorna.

Arbetet med att identifiera de två besättningsmännen pågår fortfarande. Här syns en rekonstruktion av deras ansikten. Bild: Navy Office of Information (CHINFO).

Under en expedition till vraket av USS Monitor 2002 hittade den amerikanska myndigheten National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) kvarlevorna av två besättningsmän i fartygets kanontorn. De två ännu oidentifierade sjömännen ska nu begravas under militära hedersbetygelser. Ceremonin kommer att äga rum på Arlingtonkyrkogården den 8 mars, på dagen 151 år sedan slaget vid Hampton Roads inleddes.

USS Monitor, som var ett av de första pansarfartygen, konstruerades för nordstaternas flotta av svenskättlingen John Ericsson. Hon sjösattes i januari 1862, mitt under brinnande inbördeskrig, och sänkte sydstaternas flaggskepp Virginia i historiens första sjöstrid mellan två bepansrade fartyg – slaget vid Hampton Roads i mars 1862. USS Monitors framgångar blev dock kortlivade. Fartyget sjönk under en storm i december 1862. 16 besättningsmän drunknade.

Hämtad ur Nyhetsfronten