Vrakfynd avslöjar djup historia

Vraken av fyra krigsfartyg har hittats utanför den israeliska hamnstaden Akko. Men under 1800-talsvraken döljer sig en ännu äldre historia.

2011 hittades vraken av fyra krigsfartyg utanför hamnstaden Akko i norra Israel. Analysresultat visar att fartygen är från 1800-talet och israeliska arkeologer är övertygade om att de varit en del av den egyptiska flotta som sjönk under den första orientaliska krisen (1832-33) då amiral Osman Nurredin Bey försökte inta Akko.

Vidare undersökning av fyndplatsen har avslöjat rester av grekiskt stenarbete, förtöjningsmaterial och keramik som tyder på att det ligger en gammal grekisk hamn under havsbotten – och möjligtvis skeppsvrak från antiken.
Staden Akko är minst 5 000 år gammal och har präglats av en lång rad olika härskare, från egyptiska faraoner till judiska kungar, romerska kejsare och muslimska kalifer. Staden var under flera årtusenden en viktig handelsstad och från tidigt 1100-tal till sent 1200-tal var den de kristna korsriddarnas huvudstad.

Hämtad ur Nyhetsfronten