8 legendariska flygplan – från andra världskriget

Nazitysklands "Stuka", brittiska "Supermarine spitfire" och amerikanska "Superfortress" var tre jakt-och bombplan som fick avgörande betydelse för striderna under andra världskriget. Här listar vi åtta legendariska flygplan.

Flygplan Supermarine Spitfire
© Mark Postlethwaite

Under första världskriget blev flygaress i stil med tysken Manfred von Richthofen – mer känd som Röde baronen – världsberömda och hyllades som hjältar i sina hemländer. Luftduellerna sågs som heroiska och äventyrliga uppgörelser, men saknade egentligen avgörande betydelse för de hårda striderna på marken.

I november 1918, samma månad som kriget tog slut, slog den amerikanske generalen Billy Mitchell fast att: ”Tiden då arméer på land och flottor på havet kunde agera domare över staters öde är förbi. Styrkan i försvaret och initiativet över fienden har förflyttats till luften.”

Få trodde honom då. Men flyget – både det civila och militära – utvecklades snabbt fram till andra världskriget. 1927 genomförde amerikanen Charles Lindbergh sin soloflygning över Atlanten och blev världsberömd. Framtiden tycktes bokstavligt talat ligga i luften.

Nazityskland satsade stort

När andra världskriget bröt ut hade Nazityskland satsat stort på att bygga upp ett effektivt flygvapen, Luftwaffe, under ledning av Hermann Göring. Den tyska taktiken, blixtkriget, var beroende av effektivt flygunderstöd.

Slaget om Storbritannien (juli–september 1940) var det första slaget någonsin som helt utkämpades mellan flyg (och luftvärn). De tyska flyganfallen krävde tusentals offer men lyckades inte knäcka det brittiska flygvapnet Royal Air Force (RAF).

En av faktorerna som vägde över till britternas fördel var tillgången till en ny uppfinning – radarn. Den möjliggjorde upptäckten av de tyska planens rörelser på långt håll och hade stor betydelse för försvaret av luftrummet.

Under krigets första år föll tyska bomber på alla fronter, och dödade hundratusentals civila i bland annat Polen och Sovjetunionen. Men efter att kriget vänt vintern 1942–43, blev Tyskland det främsta bombmålet. Hur många människor som dog när flera tyska städer totalförstördes vet ingen men enligt uppskattningar kan det röra sig om närmare 500 000 civila.

Läs mer:
Militärflygets historia av Bill Gunston (2001)
Branden av Jörg Friedrich (2008)

Land: Storbritannien
Besättning: 1
Typ: Jaktplan
Längd: 9,1 m
Vingbredd: 11,2 m
Maxfart: 605 km/h

Symbolen för brittisk kampvilja

Under slaget om Storbritannien sommaren och hösten 1940 följde en hel värld de brittiska stridspiloternas kamp. Hitlers planer på att invadera de brittiska öarna krävde att tyska Luftwaffe lyckades skaffa sig herravälde i luftrummet över Engelska kanalen och södra England. Det brittiska flygvapnet, RAF, måste slås ut.

Dag efter dag lyfte RAF-piloterna för att slå tillbaka de tyska bombräderna. Många flög fem eller sex uppdrag under en enda dag. Alla visste att nästa uppdrag kunde bli deras sista. Jaktpiloternas strider hade inte bara stor militär betydelse. De blev också en kraftfull symbol för den brittiska kampmoralen.

”Aldrig tidigare har så många haft så få att tacka för så mycket", sa Winston Churchill om piloternas insats i ett ofta citerat tal till parlamentet den 20 augusti 1940. Under striderna 1940 bestod RAF:s jaktförband huvudsakligen av Hawker Hurricane och Supermarine Spitfire. Antalet Hurricane var betydligt fler än Spitfire och sköt därför ner fler tyska plan. Ändå var det Spitfire som kom att bli själva sinnebilden för striderna.

Mest omtalade blev duellerna mellan Spitfire och det tyska jaktplanet Messerschmitt Bf 109. Åtskilliga försök har gjorts att reda ut vilken av modellerna som egentligen var den bästa. Spitfire kunde göra tvärare svängar, medan Bf 109 var något snabbare. Dessutom var det tyska planets förmåga att stiga och dyka bättre än Spitfires. På det hela taget var de dock jämbördiga. Därför blev de enskilda piloternas skicklighet ofta avgörande.

Land: Nazityskland
Besättning: 2
Typ: Störtbombare
Längd: 11,1 m
Vingdbredd: 13,8 m
Maxfart: 340 km/h

”Tjutande” bombplan störtdök mot målet

När Nazityskland inledde anfallet mot Frankrike i maj 1940 vilade ett tungt ansvar på störtbombaren Junkers Ju 87, kallad ”Stuka” som förkortning av tyskans Sturzkampf-flugzeug. De tyska bombplanen var en grundbult i blixtkrigsstrategin. Genom att snabbt slå ut fiendens artilleri och försvarspositioner skulle de ge markförbanden möjlighet att snabbt rycka fram över stora avstånd.

Mannen bakom planet var Ernst Udet, ett tyskt flygaress från första världskriget. Senare blev han stuntflygare och i USA provflög han en amerikansk störtbombare. Han blev övertygad om flygplanstypens potential och fick så småningom en ledande befattning inom det tyska flygvapnet – Luftwaffe.

När Stuka-planen närmade sig sitt mål dök de kraftigt – ofta med omkring 80 graders vinkel – och släppte sin bomblast. Angreppen gav hög precision och dödade många, både civila och militärer.

Första gången planet användes var under spanska inbördeskriget 1936–39. Där skapade motorljudet från det dykande planet ofta panik på marken. För att förstärka den psykologiska effekten utrustades Junkers Ju 87 med propellerdrivna sirener, ”Jeriko-trumpeter”, som fästes på landningsstället och skapade ett högt tjutande ljud när planet dök.

Stuka-planens dykningar var dock ytterst riskabla. När Luftwaffe miste initiativet i luftrummet blev störtbombarna enkla måltavlor för allierat jaktflyg.