F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget. Karta över var flottiljen opererade.
© Flygvapenmuseum

F19 utgick från Veitsiluoto

Den svenska flottiljen F 19 hade sin huvudbas i Veitsiluoto, nära Kemi. Dessutom opererade flottiljen från ytterligare fem framskjutna baser (orange).

Till vänster: Klädda i varma flygdräkter poserar Thure Hansson och Matti Sundsten – som tjänstgör som flygskyttar på B 4 Hawker Hart – framför ett Gloster Gladiator plan.

F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget.
© Flygvapenmuseum

Bensinfat som barlast

I den hårda vinterblåsten riskerade flygplanen att välta om de inte förankrades. Här binder två flygmekaniker fast ett bensinfat vid ett Waco ZQC-6 passagerarplan. Dessa plan rymde fyra eller fem passagerare.

F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget.
© Flygvapenmuseum

Hämnare i luften

B 4 Hawker Hart var ett brittiskt, dubbeldäckat störtbombplan som F 19 hade med sig fem stycken av till Finland. I Storbritannien ansågs planet vara föråldrat redan vid andra världskrigets utbrott. Detta plan har beteckningen blå M och »Hämnaren» som står skrivet över flygplanskroppen.

F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget.
© Flygvapenmuseum

Flygplansvärn

En Gloster Gladiator gul L har gömts i ett flygplansvärn medan fyra man ur markpersonalen utför nödvändigt underhåll.

F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget.
© Flygvapenmuseum

I högsta beredskap

Tre jaktflygare från F 19 fördriver tiden mellan flygningar framför en husvägg. Från vänster: Roland Martin, Ian Iacobi och Martin Wennerström.

F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget.
© Flygvapenmuseum

Satana perkele!

Två flygskyttar, Thure Hansson och Matti Sundsten, framför ett Gloster Gladiator plan märkt med djävulsfiguren Sammy och texten »satana perkele».

F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget.
© Flygvapenmuseum

Kall klargörning

Gloster Gladiator planet gul G har just tankats vid F 19 basen i Uleåborg och kälken med flygbränsle släpas tillbaka till depån. Planet servas av sex flygmekaniker.

F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget.
© Flygvapenmuseum

Radiospaning

Två soldater sitter inne i stugvärmen och avlyssnar sovjetisk radiotrafik.

F19, svensk flygflottilj i Finland under andra världskriget.
© Flygvapenmuseum

Få upp värmen

Gloster Gladiator gul K varmkörs före start. I cockpit sitter piloten Åke Söderberg. De svenska planen var märkta med finska flygvapnets symbol, ett ljusblått hakkors. Det infördes redan 1918, ett par år innan nazistiska NSDAP i Tyskland började använda hakkorset som sin symbol.