De första jetmotordrivna flygplanen såg dagens ljus under andra världskriget. Bara några dagar före invasionen av Polen och krigets utbrott, den 27 augusti 1939, lyfte den tyska prototypen Heinkel He 178 från flygplatsen i Marienehe. Flygturen varade bara runt åtta minuter, men satte hela den tyska luftfartskonstruktionen i rullning.

Fysikern Hans von Ohain och ingenjören Ernst Heinkel, hjärnorna bakom den första lyckade jetflygmotorns utformning, begrep inte varför ledningen i Reichsluftsfahrt-ministerium visade ointresse för den banbrytande konstruktionen. De visste inte att luftfartsministeriet redan hade satt igång ett eget hemligt projekt under täcknamnet P. 1065.

Me 262 massproducerades

Projektet bar frukt sommaren 1942, när en Messerschmitt Me 262 gjorde sin första lyckade flygning, utrustat med dubbla jetmotorer. Det kom att bli det första massproducerade jetplanet i världen, med målet att bekämpa de allierade propellerjaktplanen Supermarine Spitfire och P-51 Mustang – som båda kunde nå hastigheter över 700 km/h.

Samtidigt, och oberoende av tyskarna, uppfanns varianter av jetmotorn på andra håll: bland andra av italienaren Secondo Campini och britten Frank Whittle. Men av dessa kom enbart den brittiska jetkonstruktionen att sättas in under kriget, i form av de allierades första jetdrivna jaktplan Gloster Meteor. Det skulle dröja ända till Koreakriget innan jetplan möttes i luftstrider.

Ett av andra världskrigets jetflygplan: Heinkel He 178.

Prototypen till He 178 bestod främst av trä och förstördes i en bombräd 1943.

© Apic/Getty

Heinkel He 178 – liten pionjär var först

Världens allra första jetdrivna flygplan var jämförelsevis litet och mätte enbart 7,48 meter och vägde dryga 1,6 ton. Hans von Ohain, som anses vara en av jetmotorns fäder, hade 1936 tagit ut ett patent på att nyttja förbränningsgaserna från en gasturbin som framdrivningsmedel. Ernst Heinkel gick med på att utveckla ett flygplan med motorn.

Tre år senare, dagar före krigsutbrottet, flög testpiloten Erich Warsitz (som också flög med världens första raketplan) jungfruflygturen. Projektet hade varit omhuldat av sträng sekretess och inte ens Luftwaffe kände till testerna.

När Heinkel presenterade planet för flygvapnets ledning i form av Ernst Udet och Erhard Milch, var de föga imponerade av de låga hastigheterna på 598 km/h och den höga bränsleförbrukningen.

Men Heinkel gav inte upp och började skissa på ett eget stridsplan med dubbla motorer. Resultatet, Heinkel He 280, blev det första turbojetdrivna stridsflygplanet. Men en kombination av politiska och tekniska faktorer gjorde att modellen förbisågs till fördel för Messerschmitt Me 262.

Ett av andra världskrigets jetflygplan: Caproni Campini N.1.

Caproni Campini N.1 hade öppen cockpit för nedkylning då motorn blev mycket varm.

© Apic/Getty

Camproni Campini N.1 – Italiensk propaganda

Under många år trodde man att italienarna var först i världen med ett lyckat jetflygplan, innan tyskarnas testflygningar ett år tidigare blev kända. Den 27 augusti 1940 flög Campini N.1 utanför Milano med en thermojetkonstruktion som mätte en maxhastighet på 515 km/h. Mussolini uppnåde dock en stor propagandaseger tack vare det framgångsrika testet.

Ett av andra världskrigets jetflygplan:Gloster Whittle

Gloster Whittles turbojet kunde nå en topphastighet på 750 km/h.

© SSPL/Getty

Gloster Whittle – mot tyska robotangrepp

Gloster E.28/39 eller Gloster Whittle, döpt efter upphovsmannen Frank Whittle, var utrustat med Storbritanniens svar på en turbojetmotor. Patentet var redan under utveckling 1936, men det dröjde innan Luftministeriet förlänade sitt stöd till projektet och det första framgångsrika flygtestet gjordes den 15 maj 1941.

Succén påskyndade planerna på ett stridsplan med dubbla jetmotorer, och tre år senare lyfte prototypen av Gloster Meteor, som senare kom att användas för bekämpning av tyskarnas vedergällningsvapen V-1.

Totalt sköt RAF ned 14 robotar under kriget, men när hotet från V-1-raketerna gick över förbjöds Meteorerna att flyga över Tyskland för att inte riskera att skjutas ned och beslagtas. Meteor tjänstgjorde i flygvapnet tills det fasades ut av mer avancerade modeller från och med 1956.

Ett av andra världskrigets jetflygplan: Arado AR 243.

Ar 234 var det sista Luftwaffeplanet att flyga uppdrag över England.

© Mary Evans Picture/Scanpix

Arado AR 234 – den enda jetbombaren

Den 15 juni 1943 flög världens första och krigets enda fullt operativa jetdrivna bombflygplan för första gången. Totalt försågs Luftwaffe med 214 exemplar av modellen, men Arado Ar 234 Blitz användes i huvudsak för flygspaning, och den tjänstgjorde enbart i större utsträckning
i enheten Kampfgeschwader 76 under krigets sista veckor.

Julafton 1944 flög åtta Ar 234 mot Liège i Belgien för den första bombräden. Vidare insatser var främst under Ardenneroffensiven: mot Antwerpen, Brüssel och Bastogne. Tre exemplar byggdes även om för nattjakt. Planet kunde bära en bomblast upp till 1 500 kilo, men en full last sänkte maxhastigheten till 660 km/h och gjorde det möjligt för de snabbaste propellerdrivna fiendeplanen att hinna ikapp. På grund av generell bränslebrist stannade dock Ar 234 mestadels kvar på marken till fördel för andra flygplanstyper.

Ett av andra världskrigets jetflygplan: de Havilland Vampire.

John Cunningham satte 1948 nytt höjdrekord genom att flyga till 18 199 meters höjd med en Vampire.

© FPG/Hulton Archive/Getty

De Havilland Vampire – rekordplanet

RAF:s andra jetflygplan flög inledningsvis den 20 september 1943. Det var en mångsidig konstruktion som satte flera rekord. Dubbla stjärtbommar och ett förkortat utblås minimerade dragkraftsförlusten.

Planet kunde flyga snabbare än 880 km/h och var bland annat det första jetplanet att både landa på ett hangarfartyg och att korsa Atlanten. Produktionen kom igång i krigets slutskede och enbart tolv exemplar blev klara före Tysklands kapitulation. Senare marinanpassades även planet och togs in i brittiska flottans tjänst. Det svenska flygvapnet var den första utländska kunden att beställa jaktplan av typen 1946, totalt 70 stycken.

Ett av andra världskrigets jetflygplan: Messerschmitt Me 262.

I luften kunde Me 262 uppnå hastigheter över 850 km/h – snabbare än något allierat jaktplan.

© Apic/Getty

Me 262 skulle vända krigslyckan

Med smeknamnen Schwalbe för jaktplansversionen och Sturmvogel för jaktbombplanen var Messerschmitt Me 262 det allra första turbojetdrivna planet i strid.

Utvecklingen av det första massproducerade jetdrivna stridsplanet plågades av obeslutsamhet, förseningar, motorproblem och tveksamma prioriteringar, och när jetplanet väl sattes in var kriget redan förlorat. En jetdriven Me 262 lyfte den 18 juli 1942 och två år senare kom planen ut på förband.

Utformningen av planet var revolutionerande. De pilformade, bakåtsvepta vingarna gav bättre aerodynamiska förutsättningar och högre flyghastighet. Samtidigt blev planet sårbart i låga hastigheter som vid start och landning – inte minst på grund av oerfarna piloter. Denna svaghet utnyttjades senare av fiendeplan.

Den första skarpa insatsen med jetplan var den 18 juli 1944 när 3. divisionen ur Kampfgeschwader 51 bombade mål i Frankrike. Hitler hade prioriterat produktionen av jaktbombsvarianten, som vedergällning för de allierades bombräder – trots att Me 262 fungerade bättre i rollen som jaktplan.

Ändringen från bomb- till jaktplan fördröjde också produktionen. November 1944 sattes serietillverkningen av jaktversionen igång och våren därpå blev Jagdgeschwader 7 världens första operativa jetjaktflottilj. De försvarade i huvudsak tyska städer mot allierade bombanfall. Det andra förbandet som fick tillgång till Me 262 var Adolf Gallands Jagdverband 44 som bestod av flygaress. Löjtnant Kurt Welter blev Tysklands främste jetjaktpilot med tjugo bekräftade nedskjutningar i luftkriget.

Ett av andra världskrigets jetflygplan: Lockheed P-80 Shooting Star.

Vid tester efter kriget avgjordes att Me 262 var överlägsen P-80 – den uppnådde bara 808 km/h.

© Corbis/Getty

P-80 Shooting Star tog USA in i jetåldern

Lockheed P-80 Shooting Star var USA:s första lyckade turbojetdrivna stridsflygplan. Efter jungfruflygningen den 8 januari 1944 sattes endast två in i operativ tjänst hos flygvapnet före krigsslutet, där de utförde flygspaningsuppdrag i Italien.

Tillverkningen fortsatte och planet sattes senare in i Koreakriget. Den 1 november 1950 gick den ryske löjtnanten Chominitj till historien som den första piloten att skjuta ned en Shooting Star med sin MiG-15 under en luftstrid mellan jetflygplan.

Publicerad i Militär Historia 10/2019

FÅ MILITÄR HISTORIAS NYHETSBREV – VARJE VECKA!