Underhållning hade en viktig funktion under andra världskriget

Andra världskriget var en svår tid för många. Inte minst för de vars familjer splittrats där medlemmar fått gå ut i krig och aldrig återvänt. Men trots allt elände och tragedi fanns det glädje att hitta och uppfinningsrikedomen kring underhållning florerade på sina håll.

Sällskapsspel

Sällskapsspel har funnits med oss sedan långt tillbaka, och likt då som nu, håller trenden i sig och kan förgylla vardagar som festliga tillställningar. Även om det är långt kvar till aktiviteter som exempelvis casino med snabba uttag som idag är populära, fanns flertalet minst lika engagerande saker att göra under 40-talet.

Eftersom många tvingades fly och lämna sina tillhörigheter skapades sällskapsspel men det man hade till hands. Exempelvis kunde man roa sig med så lite som en tändsticksask som skulle föras mellan personerna som medverkade, men endast genom att använda näsan.

Även bräd- och kortspel var vanliga under andra världskriget, och då inte minst spelet bridge. Det finns flera anledningar till att just detta spel blev så populärt. Förutom att det är ett roligt och tidskrävande spel, lärde det också ut viktiga strategiska färdigheter som kunde vara nyttiga i andra sammanhang.

Dans - nöjen för själen

Under andra världskriget var dans en av de mest populära formerna av fritidsaktivitet, och det är inte svårt att förstå varför. Dans är både bra för hälsa och minne, men ger oss också glädje och ro.

Dans under andra världskriget hade dock en annan dimension än det vi ser idag. Förr i tiden var dans mycket mer formell och strikt, med noggrant uppstyrda dansmönster och regler för klädsel. Det var något som man lärde sig på dansskolor, och det var heller inte sällan att man efter avlagd examen kunde gå på danser eller baler i fina salonger.

Under andra världskriget fick dock dansen en mer informell prägel, och blev startskottet för den moderna dansen vi känner till idag då det blev allt vanligare att man dansade på barer och andra offentliga platser. Dessutom kryddades ofta dansen med musik från andra länder, något som var mycket uppskattat i en tid då resor inte var möjliga.

Musik - tröst i tider av oro

Musik har alltid haft en lugnande och tröstande effekt på människor, något som i tid av krig blir viktigare än någonsin. Under andra världskrigets händelser påmindes människor om deras dödlighet, och musiken blev ett sätt att hitta både hopp och glädje. Förutom detta har musik över lag haft en stor roll i krig, då den inte sällan använts för att lyfta stridsmoralen bland soldaterna.

Musiken för allmänheten under andra världskriget var dock inte alltid lugn och stilla. Många musikstilar som idag är mycket populära, som jazz och rock and roll, fick ett uppsving under just den perioden. Dessa musikstilar var ofta mycket energi- och livfulla, och gav människor en känsla av glädje och hopp i tider av motgång.

Film - flykt från verkligheten och viktigt kommunikationsverktyg

Rörliga bilder har fascinerat oss från första stund som de introducerades, och är så än idag med ett otaligt utbud av filmer. Under andra världskriget blev ett besök på biograf ett sätt att för en stund kunna fly verkligheten, men på bion fick man också ta del av samhällsviktig information. Det var alltså både en plats fylld av möten mellan människor, men också ett ställe där samhället kunde ge sina budskap till befolkningen.

Däremot var informationsfilmerna under denna period inte lika lättsamma och underhållande som de vi kan ta del av och se idag. I stället handlade de om kriget, och skildrade de fruktansvärda saker som hände i världen. I vissa länder blev filmvisningar även ett sätt att sprida propaganda, och mycket av det som åren innan visats blev censurerat. Men i andra länder kunde filmatiseringar var ett verktyg att motivera soldater och lyfta andan hos resterande invånare.

Teatern

Teater har en väldigt lång historia och har genom århundraden lockat människor från alla samhällsklasser. Även under andra världskriget fortsatte teatern att bedrivas på vissa håll även om den, likt filmer, censurerats.

Under andra världskriget fick teatern dock en annan karaktär än vad vi kanske är mer vana vid idag. I stället för stora och pompösa produktioner, skapades blev ofta mindre sådana med mer intimitet och personlighet. Detta gjorde den även mycket mer tillgänglig för allmänheten, och det blev vanligare att man såg teaterpjäser på offentliga platser. Man använde ofta vardagliga objekt som scener vilket gjorde produktionerna mer levande och realistiska.