Minsveparna: Royal Navys okända hjältar
Denna bild på en liten minsvepare på jakt har fångats någonstans längs Storbritanniens kuster 1940.
Andra världskriget

Minsveparna: Royal Navys okända hjältar

En av brittiska flottans viktigaste uppgifter var minsvepning. Över 700 fartyg låg i tjänst under 1940-talet och deras besättningar hotades ständigt både från havet och luften. Men eftervärlden har varit otacksam: slagskepp och hangarfartyg har fått all berömmelse.

Otto Skorzeny – Europas farligaste man
Liksom Hitler kom Otto Skorzeny ursprungligen från Österrike. Vid 22 års ålder gick han med i hemlandets nazistparti.
Andra världskriget

Otto Skorzeny – Europas farligaste man

Han fritog Mussolini och försökte mörda Churchill. I slutet av andra världskriget betraktades Otto Skorzeny som ett allvarligt hot mot de allierade.

Japanerna som vägrade ge upp
Hiroo Onoda kapitulerar 29 år efter krigsslutet.
Andra världskriget

Japanerna som vägrade ge upp

Så sent som 30 år efter andra världskrigets slut hittades japanska soldater som vägrade ge upp. Här är sju platser där de höll ut långt efter kejsaren kapitulerat.

Jetflygplan i andra världskriget
Andra världskrigets jetflygplan. Messerschmitt Me 262 på dramatisk flygbild.
Andra världskriget

Jetflygplan i andra världskriget

Andra världskriget blev startskottet för en ny sorts teknik som skulle dominera luftrummet: jetdrivna flygplan. Tyskarna var först med att sätta in Messerschmitt Me 262 i strid, och snart följde stormakterna efter. Här listar vi de första jetplanen att sättas i tjänst.

D-dagen avgjordes på Omaha Beach
Landstigningen i Normandie under andra världskriget.
Andra världskriget

D-dagen avgjordes på Omaha Beach

Det var försvarets dröm och de invaderandes mardröm. Från höga brinkar kunde tyskarna prickskjuta på de breda stränderna som de allierade försökte ta sig över. Men Omaha Beach var central för hela invasionen och skulle intas till varje pris.

Tvångsvärvad till tre arméer
Yang Kyoungjong tillfångatogs nära Utah Beach under D-dagen den 6 juni 1944. Här uppger han namn och nummer för en amerikansk armékapten.
Andra världskriget

Tvångsvärvad till tre arméer

Koreanen Yang Kyoungjong hann inom loppet av fem år med att strida som menig soldat för tre av historiens värsta diktaturer: det kejserliga Japan, Stalins Sovjetunionen och Hitlers Tyskland.

Tyska arméns krigsbrott på östfronten
Partisaner som tillfångatagits i juli 1941 tvingas gräva sina egna gravar innan de avrättas. Vakterna är soldater ur armén.
Andra världskriget

Tyska arméns krigsbrott på östfronten

Det var inte bara SS mordkommandon som låg bakom de tyska grymheterna på östfronten. Även Wehrmacht var i högsta grad delaktigt i krigs­förbrytelserna. Ändå har myten om den renhåriga reguljära tyska armén varit seglivad.

Tysk superubåt i svenska händer
Aktern på *U 3503* är över ytan och dykare arbetar med att täta läckor. I förgrunden den svenska ubåten *Draken*.
Andra världskriget

Tysk superubåt i svenska händer

I maj 1945 tog sig en toppmodern tysk ubåt med förgiftad besättning in på svenskt territorialvatten. U 3503 hölls kvar i Sverige och fick stor betydelse för ubåtsutvecklingen i landet.

Merills marodörer
Merrills marodörer tar sig över en flod i Burma.
Andra världskriget

Merills marodörer

Merill’s Marauders var ett amerikanskt elitregemente med frivilliga soldater, särskilt tränade i och utrustade för djungelkrigföring. I februari 1944 inledde de ett fälttåg bakom de japanska linjerna i Burma som gav dem en närmast legendarisk status.

Jakten på de tyska vargflockarna
Den brittiska jagaren *Vanoc* släpper sjunkbomber i Atlanten sedan besättningen upptäckt en tysk ubåt under ytan.
Andra världskriget

Jakten på de tyska vargflockarna

Ubåtsattackerna på konvojer i Atlanten hotade försörjningen i Storbritannien. De allierade satsade allt för att avvärja hotet från amiral Dönitz vargflockar.

Rundstedt vågade gå emot Hitler
Fältmarskalk Gerd von Rundstedt 1940.
Andra världskriget

Rundstedt vågade gå emot Hitler

Gerd von Rundstedt blev avskedad av Hitler fler gånger än kanske någon annan. Men den rättframme fältmarskalken hade samtidigt också en pliktkänsla som emellanåt övertrumfade allt förnuft.

Mussolinis misslyckande i grekiska bergen
Italiens invasion av Grekland under andra världskriget. Mussolini studerar fronten genom kikare.
Andra världskriget

Mussolinis misslyckande i grekiska bergen

En segerviss Benito Mussolini angrep Grekland för att lägga grunden till ett storitalienskt imperium runt Medelhavet. Men en överraskning väntade i Greklands bergstrakter.