Förbjuden konst på nätet

Freie Universitet Berlin har skapat en databas över 21 000 konstverk som fördömdes och beslagtogs av tyska nazister på 1930-talet.

Detalj från Franz Marcs tavla Turm der blauen Pferde (1913).

Entartete Kunst – urartad konst – så kallades de i huvudsak abstrakta och expressionistiska verk som beslagtogs i tyska museer på 1930-talet. Nazisterna ansåg att konstnärer som Cézanne, Matisse, van Gogh, Max Beckmann, Emil Nolde, Marc Chagall och Ernst Ludwig Kirchner producerade moralisk förorening. Drygt 4 000 beslagtagna verk brändes i Berlin 1939 medan dyrbarare tavlor såldes till utlandet.

Konsthistoriker från Freie Universitet Berlin har under de senaste åtta åren försökt spåra de konstverk som beslagtogs och har nu skapat en databas som innehåller 21 000 verk. Databasen innehåller bland annat information om vilka museum verken beslagtogs från och var de befinner sig i dag.
Man hoppas att den nya databasen kan leda till information om övriga beslagtagna konstverk.

Du hittar databasen på geschkult.fu. Hemsidan finns än så länge endast på tyska, men Freie Universitet Berlin planerar att snart släppa en engelsk version.

Du hittar databasen på www.geschkult.fu-berlin.de/e/db_entart_kunst. Hemsidan finns än så länge endast på tyska, men Freie Universitet Berlin planerar att snart släppa en engelsk version.

Hämtad ur Nyhetsfronten