På de hemliga beredskapssedlarna avbildades bland annat kända svenskar som Esaias Tegnér, Axel Oxenstierna och Carl von Linné. Bild: Kungliga Myntkabinettet.

I början av 1950-talet vidtog Sveriges Riksbank särskilda åtgärder för att säkerställa nationens penningflöde under perioder av oro och krig. Så kallade "beredskapssedlar" framställdes till ett uppskattat värde av 4,3 miljarder kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar 55 miljarder kronor.
Sedlarna trycktes i största hemlighet i London och magasinerades sedan i svenska kassavalv för att kunna tas fram om kalla kriget skulle drabba Sverige. Först 1982 bestämde man sig för att förstöra beredskapssedlarna.

Av en ren tillfällighet hittades i Riksbanken en liten tygsäck som innehöll 3000 beredskapssedlar: 1000 stycken 5-kronorssedlar, 1000 stycken 10-kronorssedlar och 1000 stycken 100-kronorssedlar. Det är dessa sedlar som nu kan beskådas på Myntkabinettets utställning i Stockholm.

Läs mer på Myntkabinettet.se

Hämtad ur Nyhetsfronten