Error in rendering text item widget:

              Hemliga krigssedlar visas upp

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 27 februari 2012 1:33 | [En kommentar](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/hemliga-krigssedlar-visas-upp/#commentspost)

 **Under kalla kriget framställde Sveriges Riksbank i all hemlighet en krigskassa med ett värde på flera miljarder kronor. Nu ställs sedlarna ut på Kungliga Myntkabinettet.**

På de hemliga beredskapssedlarna avbildades bland annat kända svenskar som Esaias Tegnér, Axel Oxenstierna och Carl von Linné. Bild: Kungliga Myntkabinettet.

I början av 1950-talet vidtog Sveriges Riksbank särskilda åtgärder för att säkerställa nationens penningflöde under perioder av oro och krig. Så kallade "beredskapssedlar" framställdes till ett uppskattat värde av 4,3 miljarder kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar 55 miljarder kronor.  
Sedlarna trycktes i största hemlighet i London och magasinerades sedan i svenska kassavalv för att kunna tas fram om kalla kriget skulle drabba Sverige. Först 1982 bestämde man sig för att förstöra beredskapssedlarna.

Av en ren tillfällighet hittades i Riksbanken en liten tygsäck som innehöll 3000 beredskapssedlar: 1000 stycken 5-kronorssedlar, 1000 stycken 10-kronorssedlar och 1000 stycken 100-kronorssedlar. Det är dessa sedlar som nu kan beskådas på Myntkabinettets utställning i Stockholm.

Läs mer på [www.myntkabinettet.se](http://www.myntkabinettet.se {"target":"_blank"})