Hemliga krigssedlar visas upp

Under kalla kriget framställde Sveriges Riksbank i all hemlighet en krigskassa med ett värde på flera miljarder kronor. Nu ställs sedlarna ut på Kungliga Myntkabinettet.

På de hemliga beredskapssedlarna avbildades bland annat kända svenskar som Esaias Tegnér, Axel Oxenstierna och Carl von Linné. Bild: Kungliga Myntkabinettet.

I början av 1950-talet vidtog Sveriges Riksbank särskilda åtgärder för att säkerställa nationens penningflöde under perioder av oro och krig. Så kallade "beredskapssedlar" framställdes till ett uppskattat värde av 4,3 miljarder kronor, vilket i dagens penningvärde motsvarar 55 miljarder kronor.
Sedlarna trycktes i största hemlighet i London och magasinerades sedan i svenska kassavalv för att kunna tas fram om kalla kriget skulle drabba Sverige. Först 1982 bestämde man sig för att förstöra beredskapssedlarna.

Av en ren tillfällighet hittades i Riksbanken en liten tygsäck som innehöll 3000 beredskapssedlar: 1000 stycken 5-kronorssedlar, 1000 stycken 10-kronorssedlar och 1000 stycken 100-kronorssedlar. Det är dessa sedlar som nu kan beskådas på Myntkabinettets utställning i Stockholm.

Läs mer på Myntkabinettet.se

Hämtad ur Nyhetsfronten