Legionärer och Spetsnaz live i Köpenhamn

Den som vill uppleva 2000 års militärhistoria på en helg har chansen nu på lördag och söndag i Köpenhamn. På Vestvolden visar reenactment-sällskap allt från romerska legionärer till Spetsnaz närstridstaktik.

Stine Adelørn och Miguel Gade Islund visar sovjetisk närstrid.

Delar av den gamla befästningsvallen i Köpenhamn har bevarats och blivit grunden för ett militärhistoriskt museum, Oplevelsecenter Vestvolden, i västra delen av staden.Där levandegörs i helgen 17–18 juni 2000 års militärhistoria i en påkostad krigshistorisk festival.

1200 meter av befästningsvallen förvandlas under festivalen till en levande tidslinje med allt från läger för romerska legionärer till fordon från kalla kriget. Under tiden gör Danmarks samlade reenactment-sällskap olika uppvisningar med till exempel vikingaslag från 900-talet, kavallerianfall från 1865 och sovjetiska specialstyrkors närstridstaktik.

Hela programmet och praktiska upplysningar hittar man på Vestvoldens hemsida.

Nyskapande försvarsanläggning

Vestvolden byggdes 1888–92 som en 13 kilometer lång befästningsvall väster om Köpenhamn. Den var nyskapande när den byggdes men föråldrad redan vid första världskrigets utbrott. 1920 lades Vestvolden ner som militär befästning.