Symposium om svensk säkerhetspolitik under kalla kriget

Historiska institutionen vid Stockholms universitet anordnar ett symposium med fokus på Sveriges militärpolitiska västkontakter under det kalla kriget och den svenska neutralitetspolitiken.

Onsdagen den 25 maj anordnas ett heldagssymposium med fokus på de två senaste decenniernas forskning om Sveriges agerande under det kalla kriget. Några av områdets främsta experter har bjudits in för att ge sin syn på var forskningen står idag och diskutera dess centrala frågor.

Talare är: Robert Dalsjö, Rolf Ekéus, Nils Gyldén, Mikael Holmström, Karl Molin och Magnus Petersson, som alla skrivit – eller medverkat till att skriva – översiktsarbeten om svensk säkerhetspolitik under det kalla kriget.

Hämtad ur Nyhetsfronten