Svenskt militärflyg fyller 100 år

Svensk Flyghistorisk Förening firar 100-årsdagen med temadag.

Olle Dahlbeck flyger marinens Blériot-Nyrop över Värtans is den 3 februari 1912. Bild: SFF.

Den 3 februari 1912 företog marinlöjtnant Olle Dahlbeck den första militära flygningen i Sverige. 100-årsminnet av denna händelse och det svenska militärflygets födelse, kommer att uppmärksammas genom flera minnesevenemang under 2012. Första tillfället kommer att bli på själva 100-årsdagen, den 3 februari 2012, då Svensk Flyghistorisk Förening anordnar en temadag med föredrag av flyghistoriker Sven Stridsberg, aviatör Mikael Carlson och kommendör Christer Hägg.

Läs mer om temadagen på Flyghistoria.org

Flygplanet som gjorde den första militära flygningen var av typ Nyrop Nr 3. Det byggdes på Nyrops båtvarv i Landskrona med franska Bleriot XI som förebild. Planet, som var marinens första, fick namnet ”Aeroplan nr 1” men kallades sedermera bara Aeroplanet, utan nummer, då det också var det enda.

1934 överlämnades flygplanet av Kungl. Marinförvaltningen till Tekniska Museet i Stockholm.

Hämtad ur Nyhetsfronten