Tysk värnplikt slut?

Hämtad ur Nyhetsfronten — 26 augusti 2010 9:15 | Inga kommentarer

Tysk infanterist år 1910.

Tysklands regering föreslår att värnplikten i princip ska upphöra och ersättas med frivilliga yrkessoldater.

I Europa är tendensen att allt fler länder avskaffar värnplikten. Här i Sverige ersattes värnpliktsutbildningen av en ny frivillig militär grundutbildning 2010. Nu överväger Tyskland en liknande lösning.

För att spara pengar föreslår den tyska regeringen att upphäva värnplikten och ersätta den med en mindre armé som, enligt SVT Rapport, ska bestå av yrkessoldater och frivilliga som lockas med specialutbildning, gratis körkort och bättre betalt.

Tyskland har i dag 250.000 soldater i aktiv tjänst, varav en femtedel är värnpliktiga.