Alfred Jodl undertecknar de tyska styrkornas ovillkorliga kapitulation den 7 maj 1945 i Reims i Frankrike.

Torsdagen den 27 oktober redovisar idéhistorikern Andreas Hellerstedt projektet "Mellan djävul och hjälte – 1600-talets soldatideal" i Lejonsköldska salen på Försvarshögskolan. Seminariet utforskar sambanden mellan moralfilosofi och krigsteoretisk litteratur i Sverige under 1600-talet, då man strävade efter att råda bot på bristande disciplin och istället skapa en ny gudfruktig armé som kännetecknades av disciplin, ordning och kristen etik.

Dagen därpå, fredagen den 28 oktober, föreläser Univ.-Prof. Dr. Bernd Wegner från Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg på engelska över temat "World War II: Why Germany Lost".

Hämtad ur Nyhetsfronten