Återskapande av slaget vid Kvistrum

Lördag den 4 juli intar 160 tidstroget klädda soldater Kleva när Westgiöta Gustavianer och Munkedals kommun återskapar slaget vid Kvistrum.

Under gångna århundraden var Kvistrum av stor strategisk betydelse. Den som behärskade området hade även kontroll över den enda förbindelsen mellan Göteborg och Oslo – den mellan branta berg inklämda övergången över Kviströmmen. Det strategiska läget ledde till flera krigshändelser vid Kvistrum, bland annat Hannibalfejden 1643, Krabbefejden 1657 och slaget vid Kvistrum 1788, som var en del av det så kallade Teaterkriget mellan Danmark och Sverige.

På lördag den 4 juli återskapas slaget vid Kvistrum på Kleva i Munkedal, inte långt från den plats där det verkliga slaget en gång utspelade sig. Evenemanget kommer bland annat att bestå av ett realistiskt moment som fokuserar på striderna under kriget 1788-1790 och ett publikt moment som belyser livet vid Kvistrum bro under åren ca 1600-1814.

Läs mer om lördagens program på Munkedals kommuns hemsida.

Hämtad ur Nyhetsfronten