Äventyrspark med snapphanar?

Under 1600-talets dansk-svenska krig var de skogiga gränstrakterna i nordöstra Skåne scen för fruktansvärda strider mellan svenskar och snapphanar. Nu väcks historien till liv igen.

Snapphanen från 1934 av konstnären Axel Ebbe avbildar snapphanen Lille Mats. Statyn står i Hembygdsparken i Hässleholm.

Med hjälp från Leader, EU:s program för landsbygdsutveckling, planeras en 1600-tals by vid Karlsholm norr om Perstorp. Tanken är att byn ska fungera som en sorts äventyrspark, en möjlighet att komma snapphanarnas historia nära och uppleva genuina miljöer.

För att väcka intresset för anläggningen kallades det till ett möte med intresserade Perstorpsbor i kommunhusets sessionssal måndag den 28 juni klockan 19. Man hoppas även kunna erbjuda ett arrangemang för inbjudna gäster i augusti.

Vill du veta mer om snapphanar? I Militär Historia nr 6/2010 kan du läsa artikeln Gerillakrigare i gränsbygd.

Hämtad ur Nyhetsfronten