Bunkerflytt

Hämtad ur Nyhetsfronten — 17 mars 2011 11:47 | Inga kommentarer

I Militär Historia nr 1/2011 berättade vi om hur byggandet av en ny motortrafikled har lett till att en av de bäst bevarade tyska bunkrarna i Polen har flyttats.
Här kan du se ett filmklipp från flytten!

Bunkern, som ligger i Witramowo i nordöstra Polen, byggdes strax före krigsutbrottet 1939 som en del i en sydlig, 10 mil lång försvarslinje i det då tyska Ostpreussen.