Error in rendering text item widget:

       De hemliga rummen avslöjas

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 14 mars 2012 10:46 | [4 kommentarer](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/de-hemliga-rummen-avslojas/#commentspost)

 **Svenska befästningar är i fokus när Statens fastighetsverk öppnar dörren till femton hemliga rum.**

Landskrona Citadell. Bild: Statens fastighetsverk.

Igår kunde Militär Historia rapportera att Statens fastighetsverk för tredje gången skulle anordna [Hemliga rum](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/kom-in-i-sveriges-hemligaste-rum/) – ett evenemang som under en dag ger svenska folket tillträde till kulturbyggnader som allmänheten annars inte får se. Nu kan vi avslöja de 13 utvalda rummen som i år går under temat "Maktbalans":

1. Karlskrona: Drottningskärs kastell, Gruvan och nya Ellenabben 
2. Landskrona: Landskrona Citadell och Gråen 
3. Göteborg: Oscar II:s fort 
4. Karlsborg: Karlsborgs fästning – Garnisonssjukhuset och vallgravens underjordsrum 
5. Nynäshamn: ERSTA-batteriet på Landsort 
6. Boden: Bodens fästning, Södra Åberget 
7. Vaxholm: Vaxholms fästning, Oscar Fredriksborg 
8. Uppsala: Uppsala slott, bastionerna 
9. Härnösand: Hemsö fästning, Kläffsön och Havstoudd 
10. Gotland: Tingstäde fästning 
11. Linköping: Linköpings slott – brunnen, fängelsehålan eller biskopsborgen 
12. Stockholm: Artillerigårdens skyddsrum 
13. Stockholm: Bergrummet under Skeppsholmen

Statens fastighetsverk låter allmänheten bestämma de två sista platserna i Hemliga rum 2012 – Folkets favorit. Från och med idag 14 mars till och med den 28 mars kan du rösta på din favorit bland följande fem kandidater:

1. Linköping: Tuna Översteboställe 
2. Stockholm: Turkiska kiosken med rundvandring i Hagaparken 
3. Kungälv: Bohus fästning och Fars hatt 
4. Stockholm: Bergskyddsrummet på Tumba bruk 
5. Stockholm: Våtmagasinet och Bensalen på Naturhistoriska riksmuseet

På [www.hemligarum.se](http://www.hemligarum.se {"target":"_blank"}) hittar du mer information om de hemliga rummen och hur du röstar på din favorit.