Läs också

Miliseum invigs

ERSTA-batteriet öppnas för allmänheten

Statens fastighetsverk (SFV) övertar under hösten 2010 det så kallade ERSTA-batteriet på Landsort. I takt med att det svenska försvaret monteras ner

10 maj 2010

ERSTA-batteriet öppnas för allmänheten

Hämtad ur Nyhetsfronten — 10 maj 2010 9:03 | 5 kommentarer

 

Bild: Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk (SFV) övertar under hösten 2010 det så kallade ERSTA-batteriet på Landsort.

I takt med att det svenska försvaret monteras ner ser Fortifikationsverket över vilka anläggningar som ska bevaras för framtida generationer.
En av dessa utvalda byggnader är ERSTA-batteriet på Landsort som från och med hösten 2010 övergår till att förvaltas av Statens fastighetsverk. Anläggningen, som härstammar från kalla kriget, kommer att klassas som statligt byggnadsminne och öppnas för allmänheten så snart SFV funnit en passande hyresgäst.

 
 
 

Kanske är du intresserad av...

Läs också