Guidade turer av Skånelinjen

I sommar kan du följa med på en tur i försvarshistoriens fotspår.

Bunker för försvar av Skanörs hamn. Bild: Sven Rosborn.

Den mer än 500 kilometer långa Skånelinjen, eller Per Albin-linjen som den ibland också kallas efter Sveriges dåvarande statsminister Per Albin Hansson, byggdes under åren 1939-1941 som ett värn mot fientlig invasion. Den fyllde en viss försvarsfunktion ända fram till Kalla krigets slut.

Under sex söndagar i juni-september anordnar Beredskapsmuseet guidade turer av Skånelinjen, där man bland annat får se de 14 av Skånelinjens 1049 värn och skyddsrum som Beredskapsmuseet ansvarar för, däribland det extremt välbevarade värn 740 i Viken.

Hämtad ur Nyhetsfronten