Error in rendering text item widget:

              Krigsfilosofi på festival

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 3 september 2013 11:40 | [Inga kommentarer](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/krigsfilosofi-pa-festival/#commentspost)

 [](https://militarhistoria.se/wordpress/wp-content/uploads/2013/09/krigsfilosofi.jpg)Bild: Golden Days Festival & jj/ibureauet.

I Köpenhamn är det snart dags för den årliga historiefestivalen Golden Days Festival. Årets tema är filosofi, men trots det humanistiska ämnet finns det gott om militärhistoriska inslag för den krigsintresserade.

På [Tøjhusmuseet](http://www.thm.dk {"target":"_blank"}) ges till exempel föreläsning om funderingar kring aktuella militära operationer och konsten att föra krig. [Husets Biograf](http://www.huset-kbh.dk {"target":"_blank"}) fokuserar på åsikts- och yttrandefrihet och analyserar hur nyhetsrapporteringar påverkat våra meningar om till exempel Vietnamkriget. Och på [Christiansborg slott](http://www.christiansborg.dk {"target":"_blank"}) berättar Thomas Lyngbye om den filosofiska grunden för det danska enväldet.

Golden Days Festival är igång från 6 till 22 september. Du hittar hela programmet på [goldendaysfestival.dk](http://goldendaysfestival.dk {"target":"_blank"})