Krigstiden på Kulturen

Trettiofyra människor delar med sig av hur det var att leva i Norden under andra världskriget.

Porträtt från utställningen Fragment av liv. Bild: Nils Bergendal/Kulturen.

Kulturföreningen Viva i Lund producerar en teaterföreställning, en fotoutställning och en antologi med namnet Fragment av liv – berättelser från krigstiden. Projektet bygger på intervjuer med trettiofyra äldre människor som berättat om vardagen i Norden under andra världskriget.

Utställningen med Nils Bergendals fotografier av de trettiofyra intervjuade personerna kan ses på Kulturen i Lund från 5 april till 17 maj. Föreställningen visas vid tio tillfällen i april och maj.

Läs mer om Norden under andra världskriget i Militär Historias temanummer som finns i butik från 4 maj – 40 sidor om Norden i krig!

Hämtad ur Nyhetsfronten