Bopas attentat mot Alwaysfabriken i Köpenhamn 1945 spelades in på en grammofonskiva.

Hämtad ur Nyhetsfronten