Läs också

Miliseum invigs

Marinarkeologiskt institut

Ett marinarkeologiskt forskningscentrum inrättas på Södertörns högskola. Första projektet är att filma Spökskeppet tillsammans med National Geographic o

16 februari 2010

Marinarkeologiskt institut

Hämtad ur Nyhetsfronten — 16 februari 2010 2:35 | Inga kommentarer

 

Ett marinarkeologiskt forskningscentrum inrättas på Södertörns högskola. Första projektet är att filma Spökskeppet tillsammans med National Geographic och Deep Sea Productions.

Knektar från Spökskeppet, ett av Östersjöns mest välbevarade skeppsvrak. Bild: Deep Sea Production

MARIS (Maritime Archeological Research Institute Södertörn university) är namnet på Sveriges nya marinarkeologiska forskningscentrum, som huvudsakligen finansierats av Östersjöstiftelsen och KK-stiftelsen. Den lilla forskargrupp som tidigare funnits på Södertörns högskola har plötsligen tredubblats till antalet, och med de nya resurserna hoppas man på att kunna fördjupa forskningssamarbetet med externa aktörer både nationellt och internationellt.

Just nu ligger fokus på det välbevarade handelsskeppet Spökskeppet, som finns på 130 meters djup öster om Gotska sandön. Men tanken med MARIS är också att skapa möjligheter för mångvetenskapligt samarbete med andra discipliner inom maritim forskning, och att ta initiativ till ny marinarkeologisk forskning och nya projekt.

 
 
 

Kanske är du intresserad av...

Läs också