Error in rendering text item widget:

              Militärhistorisk dag på Beredskapsmuseet

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 24 april 2012 11:37 | [Inga kommentarer](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/militarhistorisk-dag-pa-beredskapsmuseet/#commentspost)

 Körning med stridsvagn m/42 på Militärhistorisk dag 2011.

Stridsvagnar, soldater, vapenutställning och "äkta" ärtsoppa står på programmet när Beredskapsmuseet i Djuramossa bjuder in till Militärhistorisk dag torsdagen den 17 maj.

Museet utlovar en hel del hemliga nyheter såväl som återseende med gamla favoriter som stridsvagnen "Gittan" – den enda enda stridsvagn m/42 i originalskick som rullar i Sverige.

Militärhistorisk Dag arrangeras tillsammans med SMB, Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Program och hålltider hittar du på [www.beredskapsmuseet.com](http://www.beredskapsmuseet.com {"target":"_blank"})