Militärhistoriska seminarier

Nu drar militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan igång höstsäsongens månatliga föreläsningar.

Reval, dagens Tallinn, år 1561. Från Baltischer Kulturhistorischen Bilder-Atlas (1886).

Med start 27 september presenterar militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan en ny termins öppna seminarier.
Första seminariet handlar om de bastioner, raveliner och redutter som byggdes i Reval – dagens Tallinn – under stormaktstiden. Från 1561 till 1721 var staden nämligen svensk och blev en viktig del i den svenska stormaktstidens väldiga befästningsprojekt. Om detta berättar fil dr Johan Engström, tidigare styresman för Armémuseum.

Kommande seminarier kommer bland annat att handla om Finlands val av värnpliktssystem 1918-1932 och frivilliga FN-svenskar i strid.

Höstens seminarier äger rum på torsdagar, klockan 15-17, vanligtvis med professor och skribent i Militär Historia Lars Ericson Wolke som seminarieledare.

Hämtad ur Nyhetsfronten