Militärhistoriska seminarier vid Försvarshögskolan

Den militärhistoriska avdelningen vid Försvarshögskolan i Stockholm erbjuder varje år ett antal öppna seminarier kring ämnet militärhistoria. Nu är vårens program här!

Vårens första seminarium handlar om soldattorp. Soldattorpet på bilden kommer ursprungligen från kommer från Sylta i Rytterne socken, men finns i dag på Vallby Friluftsmuseum i Västerås. Bild: Vallby Friluftsmuseum.

Med start den 9 februari anordnas militärhistoriska seminarier varje torsdag kl. 15.00-17.00 i Lejonsköldska salen på Försvarshögskolan. Vårens program ser ut som följer:

Vårens seminarieprogram ser ut som följer:

9 februari
Arkitekt Kristina Berglund:
Soldattorp – soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor

15 mars
Fil dr Erik Lakomaa, Handelshögskolan:
Kall krigsreklam – samverkan mellan reklambyråer och det psykologiska försvaret

19 april
Fil dr Matthew Kott, Uppsala universitet:
Himmlers egen här? Nya perspektiv på rekryteringen till Waffen-SS utanför Tyskland

31 maj
Doktorand Beate Feldmann Eellend, Södertörns högskola:
Garnisonens avveckling – att minnas eller glömma? Exemplen Gotland, Ösel och Rügen

Hämtad ur Nyhetsfronten