Error in rendering text item widget:

       Militärhistoriskt på Kulturnatt Stockholm

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 17 april 2012 11:14 | [Inga kommentarer](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/militarhistoriskt-pa-kulturnatt-stockholm/#commentspost)

 **Den 21 april slår större delen av Stockholms kulturinstitutioner upp portarna och bjuder på hundratals gratis arrangemang och föreläsningar. Militär Historia tipsar om tre favoriter ur kulturnattens program!**

**Östasiatiska museet** 
Här arrangeras visningar bland japanska samurajer, kinesiska schamankungar och bödlar från blodig bronsålder. 
[www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet](http://www.varldskulturmuseerna.se/ostasiatiskamuseet/ {"target":"_blank"})

**Historiska museet** 
En guidad visning genom utställningen *Sveriges historia* ger nya perspektiv på makt och maktutövande, lyfter fram kvinnors inflytande och berättar om minoritetsgruppers villkor. Varje århundrade, från 1000-talet och framåt, gestaltas i dramatiska scener. 
[www.historiska.se](http://www.historiska.se/ {"target":"_blank"})

**Judiska museet i Stockholm** 
Lär dig mer om hur Sverige förhöll sig under andra världskriget på Judiska museets visningar *I krigets skugga* och *Sveriges roll under Förintelsen och Raoul Wallenbergs insatser för de ungerska judarna*. 
[www.judiska-museet.se](http://www.judiska-museet.se {"target":"_blank"})

Hela programmet för Kulturnatt Stockholm 2012 hittar du på [www.kultur.stockholm.se](http://www.kultur.stockholm.se {"target":"_blank"})