Läs också

Miliseum invigs

Ny utställning om värnpliktens historia

Den 30 oktober inviger Marinmuseum i Karlskrona sin nya utställning som handlar om lumpen – en epok som nu är slut efter 109 år. Utställningen Sis

29 oktober 2010

Ny utställning om värnpliktens historia

Hämtad ur Nyhetsfronten — 29 oktober 2010 9:07 | Inga kommentarer

 

Den 30 oktober inviger Marinmuseum i Karlskrona sin nya utställning som handlar om lumpen – en epok som nu är slut efter 109 år.

Bild: Joakim Johansson / Statens maritima museer.

Utställningen Sist i ledet? tar upp olika aspekter av den allmänna värnplikten i Sverige. Förutom det rent historiska skeendet tar man även upp debatten om värnplikten som svallade upp efter 68-vänstervågen, beredskapstiden och Försvarsmaktens internationella insatser.
Sist i ledet? är en interaktiv utställning där besökarens åsikter om värnplikten hela tiden utmanas med frågor. Utställningen kommer även att visa en mängd föremål från då och nu tillsammans med fotografier och filmklipp som visar de värnpliktigas vardag genom åren.

Läs mer på Marinmuseums hemsida!

 
 
 

Kanske är du intresserad av...

Läs också