Ny utställning om värnpliktens historia

Den 30 oktober inviger Marinmuseum i Karlskrona sin nya utställning som handlar om lumpen – en epok som nu är slut efter 109 år.

Utställningen Sist i ledet? tar upp olika aspekter av den allmänna värnplikten i Sverige. Förutom det rent historiska skeendet tar man även upp debatten om värnplikten som svallade upp efter 68-vänstervågen, beredskapstiden och Försvarsmaktens internationella insatser.

Sist i ledet? är en interaktiv utställning där besökarens åsikter om värnplikten hela tiden utmanas med frågor. Utställningen kommer även att visa en mängd föremål från då och nu tillsammans med fotografier och filmklipp som visar de värnpliktigas vardag genom åren.

Läs mer på Marinmuseums hemsida!

Hämtad ur Nyhetsfronten