Överlever du?

Ny utställning på Flygvapenmuseum behandlar hot och överlevnad i krigszoner och katastrofområden.

En flygare har hamnat på fientlig mark, en möjlighet är att bli undsatt av helikopter och specialutbildade elitsoldater. Därför utbildar Försvarsmaktens överlevnadsskola flygare i CSAR, Combat Search and Rescue. Bild: Försvarsmakten/Flygvapenmuseum.

Vad gör du om du är vilse i skogen, om du befinner dig ensam bakom fiendes linjer eller om ditt samhälle har drabbats av en stor katastrof?

I utställningen Överlev på Flygvapenmuseum i Linköping får besökare lära sig om överlevnadsstrategier vid olika katastrofscenarion, från vildmark till krigszon. Utställningen visar också hur det svenska försvaret tränar sig för överlevnadssituationer och ger samtidigt en bild av riskerna mot vårt moderna samhälle och hur Sverige historiskt har förberett sig mot tänkbara hot.

Hämtad ur Nyhetsfronten