Error in rendering text item widget:

              Perspektiv på krig och konflikter

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 11 september 2012 1:47 | [Inga kommentarer](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/perspektiv-pa-krig-och-konflikter/#commentspost)

 **Vetenskapsrådet tacklar frågan om varför krig uppstår.**

Frågan om krigets orsaker sysselsätter forskare inom en rad kunskapsområden. Varför uppstår krig? Och varför inte?  
Torsdagen den 20 september bjuder Vetenskapsrådet in till seminarium om krigets orsaker i Stockholm. Det kostnadsfria seminariet ger möjlighet att diskutera ämnen som krigens mönster, krig och politik, rättfärdigt krig, privatisering av krig och statsuppbyggnad efter krig med en rad framstående forskare.

På [www.vr.se](http://www.vr.se {"target":"_blank"}) hittar du mer information om program och anmälan.