Error in rendering text item widget:

              Saab på Flygvapenmuseum

Hämtad ur [Nyhetsfronten](https://militarhistoria.se/arkiv/nyhetsfronten/) — 3 april 2012 10:30 | [Inga kommentarer](https://militarhistoria.se/nyhetsfronten/saab-pa-flygvapenmuseum/#commentspost)

 **I år är det 75 år sedan Saab bildades. Det uppmärksammar Flygvapenmuseum i Linköping med en utställning och en audioguide om museets Saabflygplan.**

Ursaaben tillverkades 1947 och ägdes av Saab ända fram till 2012 då företaget försattes i konkurs. Bild: Flygvapenmuseum.

Under 1930-talets andra hälft präglades världen av hotet om ett nytt världskrig. Inte minst i Sverige växte behovet av ett starkt försvar och det svenska försvaret kunde inte förlita sig på att få köpa stridsflygplan från andra länder eftersom de i tillfälle av krig skulle behöva sina flygplan själva. År 1937 bildades därför Svenska Aeroplan Aktiebolaget – Saab, vars enda uppgift var att tillverka stridsflygplan till flygvapnet.

Den 3 april öppnar Flygvapenmuseum i Linköping sin nya utställning *Saab 75 år*, som blickar tillbaka på försvarsföretaget Saab:s historia. I utställningen visas bland annat museets 12 Saabflygplan tillsammans med reklamfilmer och bildmaterial för Saabprodukter från 40-, 50- och 60-talet. Under april månad visas dessutom den handgjorda prototypen av Saabs första personbil, Ursaaben, som byggdes och premiärvisades i Linköping 1946 innan tillverkningen flyttades till Trollhättan.

Utöver utställningen har Flygvapenmuseum producerat en audioguide om sina Saabflygplan.

Läs mer om utställningen på [www.flygvapenmuseum.se](http://www.flygvapenmuseum.se {"target":"_blank"})