"Sjökvinna och krigare i genusperspektiv" är namnet på det föredrag som etnologen Ingrid Kaijser håller på Sjöhistoriska museet på internationella kvinnodagen. Föredraget handlar om kvinnliga sjöofficerare i stridande befattningar och deras erfarenheter inom dagens insatsförsvar.

Hämtad ur Nyhetsfronten