Soldatens vardag i konfliktområden

Vid två tillfällen i mars månad anordnar Stockholms Armémuseum seminarier om soldaternas vardagsliv i konfliktområden.

Onsdag den 9 mars anordnas seminariet "Perspektiv på Gaza" med anledning av utställningen "Breaking the Silence. Seminariet bygger vidare på några av de frågeställningar som belysts i utställningen och företrädare för organisationen Breaking the Silence (BTS) kommer att medverka.

Under seminariet debatterar experter om konfliktområdet och BTS visar film och ger vittnesmål från Gazakriget vintern 2008-2009.

Den 17 mars hålls seminariet ”Att vara soldat bland civila” med inriktning på problemen när militär skall operera bland civilbefolkning. Frågor som ställs är: Vilka beslut och ansvar är det rimligt att lägga på den enskilda soldaten? Kan soldaten i fält och under svåra förhållanden verkligen vägra utföra en omoralisk order? Vem får skulden och vem tar på sig skulden när det blir fel? De militära befälen, ansvariga politiker eller riskerar den enskilde soldaten att få bära den juridiska konsekvensen av taktiska eller politiska felbedömningar?

Både svenska och israeliska soldater deltar i seminariet tillsammans med befäl som tjänstgjort i fält, forskare och politiker.

Hämtad ur Nyhetsfronten