Sovjetisk ubåt ska undersökas

Den sjunkna ubåt som hittades söder om Gotland 2009 *ska* undersökas närmare, uppger försvarsmakten.

För ungefär en vecka sedan avslöjades fyndet av ett ubåtsvrak utanför Gotland. Ubåten var av den sovjetiska Whiskey-modellen och upptäcktes redan 2009 av mätningsföretaget Marin Mätteknik. Vid tiden för avslöjandet uppgav försvarsmakten att en närmare undersökning av vraket inte var aktuell och hävdade att ubåten med största sannolikhet sjunkit på väg till skrotning.

Men nu har försvaret ändrat sig. Inom några månader kommer dykningar utföras vid ubåtsvraket.
Huruvida ubåten sedan ska bärgas är ännu oklart. I så fall måste bärgningen ske i samarbete med det land ubåten kommer från, eftersom den ligger i svensk ekonomisk zon, inte på svenskt territorialvatten.

Hämtad ur Nyhetsfronten