Stora nedskärningar på militärhistoriskt museum

Forskarna sägs upp när det militärhistoriska Tøjhusmuseet i Köpenhamn satsar på upplevelser och ökade publiksiffror. Det har väckt ett ramaskri bland Danmarks militärhistoriker, som menar att museet hellre tävlar med Tivoli än tar sitt forskningsuppdrag på allvar.

Tøjhusmuseet ligger på Slotsholmen i Köpenhamn.

Förra veckan varslades två av Tøjhusmuseets fyra fastanställda forskare om uppsägning. Varslingen sammanfaller med en ny strategiplan för Statens Forsvarshistoriske Museum, där Tøjhusmuseet ingår. Enligt den nya planen ska museet satsa mer på upplevelser och ökade besökssiffror.

Danska historiker såväl som anställda på museet hävdar att en så drastisk nedskärning av erfaren personal skulle medföra en oersättlig kunskapsförlust och att museet framöver inte skulle kunna leva upp till sina skyldigheter inom historieforskning.

I ett brev till kulturministeriet kritiserar Tøjhusmuseets samlade medarbetarstab beslutet och understryker att det sätter museets framtida förvaltning av Danmarks militärhistoriska kulturarv på spel.

Michael Clemmesen, pensionerad brigadgeneral och ordförande för Dansk Militærhistorisk Kommission uttrycker sig med lite andra ord på sin blogg. ”Museets ledning har med sin plan valt att tävla med Tivoli och Bakken – och att paketera kastrationen av alla andra områden i tidernas värsta förvaltnings-skitsnack.”

Hämtad ur Nyhetsfronten